Bestuur


Bestuur

Helmondse Sporthelden is een initiatief van betrokken Helmonders. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Frans Stienen (voorzitter)
  • Joop van Stiphout (vicevoorzitter)
  • Eelke Toll (secretaris)
  • Saskia Hegeman (penningmeester)
  • Mohammed Chahim (algemeen bestuurslid)
  • Marc de Wit (algemeen bestuurslid)
  • Ed Busselaar (adviseur van het bestuur)

ANBI

Helmondse Sporthelden streeft er naar om in 2021 een stichting te worden met ANBI-status. Dat wil zeggen dat de sportevenementen officieel worden aangemerkt als goed doel. Dit biedt donateurs van de stichting bij schenking fiscale voordelen om Helmondse Sporthelden te ondersteunen. De stichting ontvangt door de ANBI-status de giften belastingvrij.