Format Evenementen


De jeugdsportevenementen van Helmondse Sporthelden verbinden de rijke sportgeschiedenis van Helmond met de toekomst van de stad. Ze verbinden kinderen ongeacht hun achtergrond, leefomstandigheden en eventuele beperking. Ze verbinden sportclubs, scholen en tal van maatschappelijke instellingen.

Aan de jeugdsportevenementen nemen jaarlijks honderden kinderen deel. Inschrijving is gratis en ieder kind gaat met een aandenken naar huis. Juist om zo veel mogelijk kinderen uit kwetsbare groepen te betrekken, sporten zij samen met kinderen die van huis uit wel voldoende kansen hebben en geen lichamelijke, geestelijke of sociale beperking kennen.

Daarom ontwikkelt Helmondse Sporthelden een agenda van inclusieve jeugdsportevenementen met verschillende formats binnen ieder evenement:

  • het wedstrijdformat voor kinderen die al bij een club sporten, samen met sportclubs en -bonden
  • het kennismakingsformat voor kinderen die van huis uit weinig kans hebben om bij een club te sporten, samen met scholen voor speciaal onderwijs, sportclubs en maatschappelijke instellingen
  • het spelformat voor kinderen met een beperking, samen met scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde fondsen en instellingen.