Conversie clinics naar lidmaatschap


Ervaring heeft geleerd dat met name voor kansarme kinderen de afstand in de driehoek woonhuis, school en sportclub bepalend is voor de kansen voor het kind. Vervoer betekent immers kosten en kosten zijn een extra drempel voor een lidmaatschap van een sportvereniging voor een kind. Het gevolg is een steeds groter isolement. Kansarme kinderen een sport aanbieden, waarvan de accommodatie in de driehoek woonhuis, school en club op te grote afstand is gesitueerd, is feitelijk zinloos door de te maken kosten. In Helmond leeft een op de elf kinderen op of onder de armoedegrens. Landelijk geen slecht cijfers, een op de twaalf als gemiddelde. Maar voor de kinderen in kwestie vaak al vroeg bepalend voor hun toekomst.

In gezinnen die maximaal 120 procent van het wettelijk vastgesteld minimum loon te besteden hebben, is het lid- maatschap van een sportclub vaak een luxe. Om die kinderen juist een extra kans te geven, wordt gezocht naar de beste optie in de driehoek woonhuis, school en sportvereniging. Vandaar dat er is gekozen voor de koppeling van scholen en clubs op basis van afstand. Pas dan bestaat er een kans dat kansarme kinderen na de clinics en deelname met hun schoolteam aan een evenement van Helmondse Sporthelden met steun van het JeugdFonds Sport en Cultuur daadwerkelijk lid worden van een vereniging. Alleen zo wordt kansarm in Helmond ook kansrijk.

Het scholenoverzicht wordt in 2021 verder geactualiseerd.