Stienen en Chahim bij Van Bronckhorst Foundation

12 mei 2021
Frans Stienen en Mohammed Chahim hebben als voorzitter en bestuurslid van de stichting Helmondse Sporthelden de Giovanni van Bronckhorst Foundation bezocht om daar ervaringen te delen en plannen te bespreken. Stienen in levende lijve en Chahim digitaal.
Want ook in de vijfde stad van Brabant hebben kinderen soms een steuntje in de rug nodig om uiteindelijk kansrijk te worden. Door middel van extra huiswerk in groep zeven en acht, zoals SV Gio dat in de Maasstad aanbiedt. Of door evenementen die door Fast Forward worden georganiseerd voor kinderen, waardoor de doelgroep via deelname een mate van gelijkwaardigheid ervaren die voor andere kinderen heel gewoon is.
Stienen is voormalig wethouder van Helmond en ex-directeur van het Handbalverbond. Na zijn pensionering in de politiek heeft zich toegelegd op een aantal zaken die hij leuk of verantwoord vindt om zijn tijd aan te besteden. Helmondse Sporthelden heeft een speciaal plekje in zijn grote sporthart. Fast Forward is de producent van de zeven evenementen van de stichting onder leiding van Stienen.
Doelstelling is om kinderen in Helmond via de gratis clinics van aanbieder Jibb+ en deelname aan de evenement met financiƫle steun vanuit de gemeente of het JeugdFonds Sport en Cultuur in Helmond over de drempel van een sportclub komen. Want het ontbreken van financiƫle middelen en zeker ook schaamte over die situatie beperkt een kind al vroegtijdig in zijn of haar ontwikkeling.
Het gesprek op het kantoor van de Van Bronckhorst Foundation en Fast Forward, waarbij Chahim via ZOOM vanuit Brussel ook deelnam, leverde nieuwe inzichten en zelfs ideeen, waardoor alle partijen binnenkort weer met elkaar om tafel zitten.

Terug naar nieuwsoverzicht