Bestuur Helmondse Sporthelden schort activiteiten op

10 februari 2021

Gezien de huidige onzekerheid over de ontwikkelingen van de Corona-pandemie, ziet Helmondse Sporthelden zich genoodzaakt de organisatie van onze activiteiten voorlopig stil te leggen. Het bestuur schort de activeiten op en gaan plannen maken voor de periode waarin sportclinics en evenementen met kinderen wel weer verantwoord en mogelijk zijn.

Afgelopen november is de stichting Helmondse Sporthelden opgericht, een stichting die zich inzet voor het bevorderen van de sportparticipatie van (kansarme) Helmondse jongeren in de basisschoolleeftijd. De stichting gaat dit doen in samenwerking met acht Helmondse sporthelden: Pieter Gruijters (atletiek), Nieky Holzken (boksen), de gebroeders Van de Kerkhof (voetbal), Danny Koevermans (voetbal), Judith Meulendijks (badminton), Bob de Voogd (hockey) en Leontien Zijlaard – van Moorsel (wielrennen). In samenwerking met JIBB+ worden op Helmondse basisscholen per sport kennismakingsclinics georganiseerd en vervolgens een afsluitend sportevenement, waar uiteraard de betreffende Helmondse sportheld bij aanwezig zal zijn.

De afgelopen maanden heeft het bestuur een begin gemaakt met het neerzetten van de organisatie, het onderhouden van contacten met de sporters, sportclubs en de scholen en met het benaderen van mogelijke sponsoren. Ondanks alle beperkingen heeft de stichting al met succes een aantal partijen aan zich weten te binden. Onlangs was men helaas genoodzaakt de in december geplande kick-off te annuleren vanwege de strengere Corona-maatregelen. Wel werden nog steeds plannen gemaakt voor het eerste evenement, namelijk de Judith Meulendijks Classic in maart.

De recente ontwikkelingen ten aanzien van Corona en de onzekerheid die dat meebrengt ten aanzien van de mogelijkheden om verantwoord een evenement voor kinderen te organiseren, heeft het bestuur doen besluiten de Judith Meulendijks Cup in maart te annuleren. Ook de andere evenementen volgens de voorlopige planning worden vooralsnog uitgesteld. De stichting gaat de komende tijd in overleg met de sporters, sportclubs, scholen en JIBB+ werken aan een nieuwe planning. Men streeft naar een kick-off in mei-juni en daarnaast nog 1 of enkele evenementen voor aanvang van de zomervakantie.

Meer informatie over de aangepaste planning volgt zodra de Corona-pandemie wat meer onder controle lijkt te zijn en het weer mogelijk én verantwoord is om sportclinics te organiseren. Voor actuele informatie kunt u zich wenden tot onze website www.helmondsesporthelden.nl of onze social media kanalen (Facebook, Twitter en Instagram)


Terug naar nieuwsoverzicht